stat4u

 • Zakład Usług Komunalnych rozpoczął swoją działalność 1 maja 1992r.

  Zajmuje się:
  - zabieraniem, transportem nieczystości komunalnych,
  - usługami transportowymi,
  - usługami budowlanymi.

  W trakcie instnienia firmy następował ciągły jej rozwój w zakresie potencjału jak i w zakresie działania. Na początku w zakresie usług komunalnych, obsługiwaliśmy tylko gminę Pieszyce, aktualnie obsługujemy:
  - gminę Pieszyce,
  - gminę Piława Górna,
  - miasto i gminę Niemcza,
  - osiedla mieszkaniowe Spółdzielni w Dzierżoniowie i Bielawie,
  - część gminy Dzierżoniów.

  Rozpoczynając działalność firma zatrudniała 12 pracowników, obecnie zatrudnia około 70 pracowników. Zatrudnieni pracownicy posiadają kwalifikacje związane z wykonywanymi czynnościami.

  Od 2001r. staliśmy się administratorami jedynego w powiecie składowiska nieczystości stałych i w zakresie ich odbierania obsługujemy cały powiat.

  Na powiatowym rynku w zakresie w/w usług firma jest największym przedsiębiorstwem obsługującym powiat, jeżeli chodzi o odbieranie i transport odpadów komunalnych oraz ich selektywną zbiórkę.

aktualności


  obchodzimy imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego
  Pogodę możesz sprawdzić tutaj • Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.


 • Jesteśmy uczestnikiem programu: