stat4u

   • ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
    ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

    NIP 882 21 25 565      REGON 365992680      KRS: 0000645104
    PKD.38.11Z
    Kapitał Zakładowy: 6 720 500,00 zł

    Sad Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu
    IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


    BZ WBK SA:
    64 1090 2301 0000 0005 9014 1677


    PKO BP:
    93 1020 5138 0000 9002 0150 5890


    ING Bank Śląski:
    63 1050 1908 1000 0023 9923 8530

kontakt

ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce

tel. 74-83-65-350
fax 74-83-65-350 wew. 60
e-mail: biuro@ecopieszyce.pl

Kierownik
ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.
Transport drogowy
Gabriela Choińska
tel. 74-83-65-400
e-mail: biuro@ecopieszyce.pl

Dział Obsługi Klientów
Ewa Mrówczyńska
tel. 74-83-65-350 wew. 51 wew. 52
e-mail: emrowczynska@ecopieszyce.pl

Segregacja odpadów
Dorota Sobieraj
Tel. 748 365 350 wew. 54
e-mail: dsobieraj@ecopieszyce.pl

Kierownik Zakładu w Bielawie
Zbigniew Chlipała
tel. 74-83-65-350 wew. 71
e-mail: zchlipala@ecopieszyce.pl

Menedżer ochrony środowiska
Małgorzata Staciwa
tel. 74-83-65-350 wew. 59
e-mail: mstaciwa@ecopieszyce.pl

Sprawy kadrowe
Magdalena Ciesielska
tel. 74-83-65-350 wew. 53
e-mail: mciesielska@ecopieszyce.pl

Dział techniczny, zaopatrzenie
Piotr Bakuła
tel. 74-83-65-350 wew. 54
e-mail: pbakula@ecopieszyce.pl

Główny Księgowy
Lena Błaszkiewicz
tel. 74-83-65-350 wew. 55
e-mail: lblaszkiewicz@ecopieszyce.pl

Księgowa
Ewa Szachniewicz
tel. 74-83-65-350 wew. 55
e-mail: eszachniewicz@ecopieszyce.pl

Księgowa
Małgorzata Izdebska
tel. 74-83-65-350 wew. 61
e-mail: mizdebska@ecopieszyce.pl

Pracownik ds. pozyskiwania funduszy i dotacji
Agnieszka Koniec-Rupa
tel. 748 365 350 wew.62
e-mail: akoniec-rupa@ecopieszyce.pl

Specjalista ds. marketingu i PR
Magdalena Rudnicka
tel. 748 365 350 wew.58
e-mail: mrudnicka@ecopieszyce.pl

Aleksandra Choińska
tel. 74-83-65-350 wew. 54