stat4u

 • Karta Przekazania Odpadów do ECO sp. z o.o.

 • Karta Przekazania Odpadów z ECO sp. z o.o.

 • Zlecenie usługi

     

 • Zlecenie usługi – zakup materiału

 • Zlecenie wynajęcia kontenera

     

 • Umowa na dostarczanie odpadów do zagospodarowania do ECO

 • Cennik przyjmowania odpadów obowiązujący od 01.01.2018r.

     

 • Odpis z KRS ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o.

     

 • HARMONIGRAM odbioru posegregowanych odpadów komunalnych z miejscowości:
  PIŁAWA GÓRNA, PIESZYCE, NIEMCZA I GMINA NIEMCZA, DZIERŻONIÓW
  obowiązujący od 01.01.2018r.

 • HARMONOGRAM odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w Pieszycach

 • HARMONOGRAM wywozu nieczystości stałych z Bielawy

 • HARMONOGRAM wywozu nieczystości stałych z terenu Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie

     

 • HARMONOGRAM odbierania posegregowanych i zmieszanych odpadów z terenu Niemczy i gminy Niemcza

     

 • HARMONOGRAM odbierania posegregowanych i zmieszanych odpadów z terenu Dzierżoniowa

     

 • Rozwiązanie umowy na wywóz nieczystości

     

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2010.12.08

     

 • Decyzja o RIPOK

     

aktualności


  obchodzimy imieniny: Klaudii, Eufemii, Maurycego
  Pogodę możesz sprawdzić tutaj • Uprzejmie prosimy aby segregację workową wystawiać przed posesją, w miejscu dostępnym i widocznym dla pracownika ECO Sp. zo.o. do godziny 7.00 w dniu zbiórki.


 • Jesteśmy uczestnikiem programu: